Naše riešenie

     V našich aplikáciách pre vyregulovanie rozvodov teplej vody cieľavedomo využívame kombináciu špecializovaných meracích setov s clonou a vysoko kvalitných ručných regulačných ventilov. Nami realizované riešenia sú výsledkom dlhoročných praktických skúsenosti s vyregulovaním cirkulačných rozvodov teplej vody a cieľavedomého vývoja a testovania meracích clon v našom laboratóriu.  

 

     Naše technické riešenia sa vyznačujú nasledovnými vlastnosťami:

  • Optimálne prerozdelenie cirkulačných prietokov a zvýšenie spravodlivosti rozpočítania nákladov na prípravu teplej vody.

  • Presné meranie a nastavenie aj veľmi nízkych prietokov vďaka použitiu meracích setov s clonami.

  • Presná a cielená kontrola prietokov a identifikácia porúch prúdenia teplej vody. 

  • Vysoká odolnosť realizovaného riešenia voči zaneseniu regulačných prvkov.

  • Optimálny nábeh sústavy po nočnom útlme resp. pri nedostatočných parametroch  na päte objektu (prietok resp. teplota).

  • Jednoduchá kontrola a údržba bez potreby vypustenia sústavy.

  • Jednoduchý preplach a odvzdušnenie stúpačiek.

  • Bezproblémová termická dezinfekcia rozvodov.
  • Ochrana realizovaných nastavení pred nežiadúcou manipuláciou za pomoci montážnych plomb.

  • Dlhá životnosť a minimálne náklady na údržbu.

 

    

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia