Realizácia vyregulovania

 

      Po montáži meracích setov a regulačných armatúr a následnej kontrole tesnosti realizovaných spojov je sústava pripravená na realizáciu nastavenia projektovaných prietokov jednotlivými stúpačkami.

     Kontrola a nastavenie prietokov je najdôležitejšou časťou procesu hydraulického vyregulovania rozvodu teplej vody.  V tomto kroku je nevyhnutné zabezpečiť, aby bolo projektové riešenie plnohodnotne uvedené do praxe a nezostalo iba na papieri. 

     Samotné nastavenie prietokov sa realizuje v období mimo odberovej špičky (menšie sústavy), poprípade v nočných hodinách (väčšie sústavy a okruhy CZT).  Za pomoci meracích prístrojov sa postupne nastavujú v presne stanovenom poradí prietoky na všetkých stúpačkách teplej vody tak, aby výsledkom bolo optimálne prerozdelenie cirkulačného prietoku.

    Súčasťou procesu je aj kontrola tlakových pomerov na rozvode teplej vody a identifikácia prípadného zanesenia resp. upchatia jednotlivých potrubných úsekov.  Takto získaný súbor údajov, umožňuje cielene sa zamerať na opravy tých úsekov potrubia, ktoré sú zanesené. Okrem toho sú takto získané údaje nenahraditeľné pri budúcej kontrole prípadných zmien resp. pri hľadaní porúch brániacich bezporuchovej prevádzke rozvodu teplej vody.

    Záverečným výstupom z hydraulického vyregulovania je nastavovací protokol, ktorý je dokladom o hydraulickom vyregulovaní rozvodu teplej vody. Protokol obsahuje okrem porovnania projektovaných a skutočne nastavených prietokov aj výsledky merania skutočnej tlakovej straty objektu a prípadné odporúčania pre optimalizáciu dodávky teplej vody.


TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia