Vyregulovanie vykurovania

      V praxi sa často môžete v súvislosti s vyregulovaním stretnúť s pojmami ako hydraulické, hydronické resp. termohydraulické  vyregulovanie.  Bez ohľadu na jazykovedný význam týchto slovných spojení ide spravidla o metódu usmernenia prúdu vykurovacej vody s dôrazom na zlepšenie prevádzky-schopnosti a energetickej hospodárnosti vykurovacej sústavy. 

      Pre správnu prevádzku vykurovacej sústavy je dôležité, aby vykurovacia voda prúdiaca v rozvodoch vykurovania zatekala ku každému radiátoru v dostatočnom množstve počas celej doby prevádzky.

      Množstvo vykurovacej vody, ktoré má prúdiť do každého radiátora určuje projekt na základe tepelných strát miestnosti v ktorej je radiátor umiestnený, veľkosti radiátora a ochladenia vykurovacej vody na trase medzi zdrojom tepla a radiátorom.

      Vyregulovanie rozvodov vykurovania je rovnako dôležité pre novostavby, staršie budovy  ako aj existujúce budovy po významnej obnove  pričom každá skupina objektov  ma svoje špecifiká.

      V našich zemepisných šírkach sa pod pojmom vyregulovanie často rozumie súčasná montáž termostatických ventilovtermostatických hlavíc a príslušenstva za účelom dosiahnutia úspory tepla. 

 

     

      Ak máte záujem o kontrolu optimálneho nastavenia vykurovacej sústavy vo Vašom bytovom dome za bezkonkurenčnú cenu.

Kliknite na tento odkaz. Dozviete sa viac.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia