Európske smernice

 

      Na tomto mieste nájdete odkazy na európske smernice, ktoré boli prevzaté do našej národnej legislatívy. Pre lepšiu orientáciu v obsahu jednotlivých smerníc je uvedená vždy krátka citácia z príslušnej smernice, ktorá hovorí o jej cieľoch. Ak Vás niektorá zo smerníc zaujme, nájdete tam aj jej plné znenie.  

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia