Príloha č. 2

 

Príloha č. 2

k vyhláške č. ... /2012  Z. z.

 

 

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre zvolený izolačný materiál

 

 

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie pre zvolený izolačný materiál sa vypočíta z rovníc

   Vzorce vyhlaska

Pričom

 

       súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky                           [W.m-2.K-1]

      vnútorný priemer rúrky podľa dimenzie potrubia                              [m]

     vonkajší priemer rúrky podľa dimenzie potrubia                               [m]

       súčiniteľ tepelnej vodivosti rúrky                                                   [W.m-1.K-1]

       vonkajší priemer rúrky s izoláciou                                                 [m]

       súčiniteľ tepelnej vodivosti izolačného materiálu                             [W.m-1.K-1]

       súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie                                   [W.m-2.K-1]

      súčiniteľ tepelnej vodivosti zvoleného izolačného materiálu              [W.m-1.K-1]

      vonkajší priemer rúrky so zvoleným izolačným materiálom              [m]

       minimálna hrúbka izolácie zvoleného izolačného materiálu             [m]

 

 

Pri výpočte je možné zanedbať súčiniteľ prestupu tepla na vnútornej strane rúrky  a pre súčiniteľ prestupu tepla na povrchu izolácie  je možné použiť hodnotu 10 W.m-2.K-1.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia