Príloha č. 1

 

Príloha č. 1

k vyhláške č. ... /2012  Z. z.

 

 

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0 °C

 

 

P. č. 

Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry

Minimálna hrúbka izolácie

1

do 22 mm

20 mm

2

od 23 mm do 35 mm

30 mm

3

od 36 mm do 100 mm

rovnaká ako vnútorný priemer potrubia

4

nad 100 mm

100 mm

 

 

Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej  v príslušnom riadku tabuľky.

 

Uvedené hodnoty sú navrhnuté pre rozvody s oceľovými potrubiami. V prípade použitia iných materiálov sa minimálna hrúbka izolácie vypočíta podľa prílohy č. 2.

 

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia