Smernica č. 2006⁄32⁄ES

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/32/ES
z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia
energie a energetických službách

Článok 1 -Účel

   Účelom tejto smernice je podporiť nákladovo efektívne zvýšenie energetickej účinnosti konečného využitia energie v členských štátoch prostredníctvom:

a)  poskytovania potrebných indikatívnych cieľov ako aj mechanizmov, podnetov a inštitucionálnych, finančnýcha právnych rámcov potrebných na odstránenie existujúcich prekážok trhu a nedokonalostí, ktoré bránia účinnému konečnému využitiu energie;

b) vytvorenia podmienok pre rozvoj a podporu trhu s energetickými službami a poskytovania iných opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti koncovým užívateľom.

 

Úplné znenie Smernice č. 2006/32/ES  o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách si možete stiahnuť tu. 

 

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia