Smernica č.2002⁄91⁄ES

Smernica č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu a Rady

zo 16. decembra 2002

o energetickej hospodárnosti budov

Článok 1 - Cieľ

   Cieľom tejto smernice je podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov v spoločenstve vrátane úvahy vonkajšie klimatické a miestne podmienky ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a na hospodárnosť.

   Táto smernica stanovuje požiadavky v súvislosti:

(a) so všeobecným rámcom pre metodiku výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budov,

(b) s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov,

(c) s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť veľkých existujúcich budov,   

     ktoré sa významne obnovujú,

(d) s energetickou certifikáciou; a

(e) s pravidelnou kontrolou kotlov a klimatizačných systémov v budovách a okrem toho s hodnotením

     vykurovacích zariadení, v ktorých sú kotly staršie než 15 rokov.

 

Úplné znenie Smernice č.2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov si môžete stiahnuť tu.

 

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia