PORUCHY CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY

   Rozvody teplej vody pokiaľ už raz boli úspešne vyregulované sú do značnej miery stabilné a výskyt možných porúch je takmer vždy spojený s neoprávneným zásahom do prednastavenia vyvažovacích armatúr.

   Prakticky jediným prejavom poruchy je pokles kvality dodávky teplej vody, ktorá sa prejavuje zvýšenou potrebou odpúšťania teplej vody pre dosiahnutie  požadovanej teploty na výtoku (45-55 °C). 

   Riešenie takejto poruchy spočíva v opätovnom nastavení vyvažovacích armatúr podľa nastavovacieho protokolu.

   Odbornú firmu je potrebné kontaktovať až v prípade, ak uvedený zásah neobnoví bezporuchovú prevádzku.  V danom prípade sa môže jednať o kombináciu nepriaznivých faktorov, pre ktorých odhalenie a elimináciu je potrebné vykonať komplexnú diagnostiku sústavy. 

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia