Hluk vykurovacej sústavy

   Jednou z možných porúch, ktorá sa začne vo zvýšenej miere prejavovať po realizácií hydraulického vyregulovania je vznik hlukových prejavov šíriacich sa z vykurovacej sústavy. Existuje viacero typov hlukových prejavov podľa príčiny ich vzniku. V zásade je možné problémy s hlukom rozdeliť do štyroch základných skupín, pričom ich kombinácie sú rovnako prípustné.

   1) Šumenie radiátorov a rozvodov

   Nejasný tichší avšak sústavný hluk,  ktorý sa šíry najčastejšie od termostatického ventilu, ale bo z iného miesta vykurovacej sústavy. Príčinou tohto hluku je zvýšený obsah vzduchu vo vykurovacej vode. Miestom vzniku   hluku    miesta v sústave kde dochádza  k prudkej zmene tlaku vykurovacej vody.  Spolu s prudkou zmenou tlaku vykurovacej vody dochádza k náhlej expanzii vzduchových bubliniek, ktoré súčasne generujú vznik tzv. šumenia.  Uvedený hluk sa voľne šíri po vykurovacej sústave a spravidla obťažuje väčšiu skupinu vlastníkov bytov pričom nezriedkavo je spojený aj so sústavným zavzdušňovaním najvyššie položených radiátorov.

   Riešením uvedeného stavu je odplynenie vykurovacej vody.

   2) Pískanie radiátorov

   Prenikavý hluk vyskytujúci sa najčastejšie v kratších časových úsekoch, ktorý môže byť spojený s rytmickým klopkaním šíriacim sa z termostatického ventilu resp. inej regulačnej armatúry.  Príčinou sú nesprávne tlakové pomery vo vykurovacej sústave a jedná sa spravidla o poruchu hydraulického vyregulovania.  Pre odstránenie uvedeného problému kontaktujte odbornú kúrenársku firmu.

   3) Klopanie v stúpačkách

   Jedná sa o krátky nárazoví hluk s postupne klesajúcou intenzitou, ktorý sa môže opakovane vyskytovať pri prudkej zmene teploty vo vykurovacej sústave. Hluk je podobný úderom malého kladivka o kovové potrubie. Najčastejšie sa vyskytuje ráno pri nábehu vykurovacej sústavy z nočného útlmu alebo večer v čase keď sústava prechádza z plnej prevádzky do útlmu. Vylúčený však nie je ani vznik toho typu hluku mimo uvedeného časového vymedzenia.

   Najčastejšou príčinou vzniku tohto typu hluku je nesprávne riešený prestup potrubia stavebnými konštrukciami v ktorých potrubie pri teplotných dilatáciách drhne alebo použitím nesprávneho typu kompenzátorov roztiažnosti potrubia.  Často sa tento typ hluku sa začne vo zvýšenej miere prejavovať až po realizácii hydraulického vyregulovania z čoho mnohý vlastníci bytov usudzujú, že sa jedná o jeho poruchu. 

   Riešenie problému však spočíva v identifikácii a odstránení miesta zadrhávania potrubia v stavebnej konštrukcii ktoré našťastie nebýva veľmi ďaleko od miesta kde je ho počuť.  Sprievodným znakom ktorý može napomôcť k identifikácii takéhoto miesta je vypadaná omietka v mieste prestupu potrubia stenou alebo poškodený náter potrubia v mieste uchytenia potrubia k stavebnej konštrukcii.

   4) Žblnkanie radiátorov

   Jedná sa o sústavný a nie príliš intenzívny hluk šíriaci sa z vykurovacích telies, ktorý sa často vyskytuje po opätovnom napustení vykurovacej sústavy po jej odstávke. Príčinou sú veľké vzduchové bubliny v radiátoroch, ktoré sa v procese napúšťania nepodarí celkom odstrániť. Prúdiaca vykurovacia voda tak nateká z prívodného potrubia do radiátora, kde čerí hladinu pod vzduchovou bublinou pričom vzniká tento charakteristický hluk.  Riešením uvedeného problému môže byť prespádovanie radiátora a inštalácia odvzdušňovacieho ventilu alebo istá dávka trpezlivosti kým sa vzduchová bublina vstrebe do vykurovacej vody.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia