Vzduch vo vykurovacej sústave

   Aj keď sa to môže javiť ako nelogické, pravdou je,  že prítomnosť vzduchu vo vode  je príčinou prevažnej väčšiny problémov vo vykurovacích sústavách.

   Príčin prečo sa vzduch nachádza na začiatku vykurovacej sústavy vo vykurovacej vode je viacero. Takmer spravidla platí, že vykurovacia sústava resp. jej časť  počas letného obdobia bola vypustená z dôvodu realizácie prác na vykurovacej sústave (napr. montáže termostatických ventilov v susednom objekte). Po jej opätovnom napustení aj napriek snahe rozvod odvzdušniť zostane v rozvode pomerne veľké množstvo vzduchu. Rovnako sa vzduch do vykurovacej sústavy môže dostať doplnením neupravenou vodou s vysokým podielom rozpusteného vzduchu vo vode, prípadne prienikom vzduchu cez drobné netesnosti vo vykurovacej sústave pričom hnacím mechanizmom takéhoto javu je prirodzené vyrovnávanie parciálnych tlakov plynov medzi vonkajším prostredím a vykurovacím médiom.

      Nech už sa jedná o ten či onen spôsob, akým sa vzduch dostane do Vašej vykurovacej sústavy môžete si byť takmer istý, že začiatkom vykurovacieho obdobia je vzduchu vo Vašej sústave dostatok na to, aby mohol spôsobovať problémy. A to že k týmto problémom aj dôjde vyplýva nie len  z Murphyho,  ale aj z fyzikálnych zákonov.

   Takmer všetky vykurovacie sústavy v našich bytových domoch boli v minulosti riešené spôsobom, ktorý zabezpečoval samočinné hromadenie voľného vzduchu v najvyššie položených vykurovacích telesách v sústave, kde bol vzduch zo sústavy jednoducho odstránený odvzdušňovacím ventilom. Takéto riešenie bolo zabezpečené vhodným spádovaním nižšie položených vykurovacích telies  a súčasným použitím radiátorových ventilov, ktoré nekládli pohybu vzduchu do protismeru prúdenia vykurovacej vody zvýšený odpor.

   Výmena pôvodných nízkoodporových radiátorových ventilov za vysokoodporové termostatické ventily so sebou prináša okrem nesporných výhod aj jednu zásadnú nevýhodu.

   Voľné bublinky vzduchu po montáži termostatických ventilov už nie sú schopné samočinne prekonať v protismere prúdenia vykurovacej vody odpor termostatického ventilu a preto dochádza k ich hromadeniu v tesnej blízkosti termostatického ventilu čo následne spôsobí obmedzenie a neskoršie úplné zamedzenie prietoku vykurovacieho média cez vykurovacie teleso.

   Odstránenie vzduchu z okolia termostatického ventilu je pre laika problém takmer neriešiteľný a vyžaduje si alebo veľa trpezlivosti ,  alebo zásah do fungovania vykurovacej sústavy. Ak ste rozhodnutý nečakať až sa vzduch z Vašej vykurovacej sústavy  samočinne stratí odporúčam Vám zísť do pivnice, alebo suterénu a zastaviť  uzatvárací ventil na v prívodnej vetve vykurovania. (Pozor iba na prívodnej (teplejšej) vetve, v opačnom prípade si spôsobíte viac problémov ako úžitku) Ventil ponechajte zatvorený cca 3-4 hodiny. Táto doba by mala stačiť na to, aby voľné bublinky vzduchu pomaly bez pôsobenia protitlaku prúdiaceho média prebublinkovali cez termostatické ventily do stúpačky a následne sa zhromaždili vo vykurovacích telesách na najvyššom poschodí, odkiaľ sa dajú pomerne jednoducho odstrániť zo sústavy.

   Nezabudnite však tento svoj krok dopredu oznámiť všetkým zainteresovaným, pretože v opačnom prípade spôsobíte lavínu telefonátov zo strany nespokojných susedov,  zložité zisťovanie príčiny výpadku vykurovania zo strany dodávateľa tepla a potom je z toho mnoho zbytočných nepríjemnosti pre všetkých.

   Ak uvedený krok pomohol iba na chvíľu prečítajte si o odplynení vykurovacej vody prehriatím.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia