Sústavne teplý radiátor

   Jedná sa o problém, ktorý si všimnete pravdepodobne iba vtedy, ak máte inštalovaný na radiátoroch nejaký systém merania spotreby tepla, alebo ste motivovaný z iného dôvodu vypnúť radiátor. 

   Ak ani po nastavení termostatickej hlavice na minimum sa radiátor nevypne,  ešte sa nemusí jednať o poruchu, ale o reakciu  protimrazovej ochrany. Často k tomu dochádza pri intenzívnom vetraní, kedy studený vzduch z otvoreného okna prúdi  v okolí termostatickej hlavice ešte pred tým ako sa stihne ohriať. Ak je ale termostatická hlavica nastavená na minimum a vzduch v jej okolí má preukázateľné vyššiu teplotu ako  °C jedná sa o problém a je ho potrebné riešiť

   Najčastejšie je na príčine nečistota v termostatickom ventile, ale môže isť aj o poruchu termostatického ventilu, hlavice, alebo ich vzájomného spojenia. Vy s tým pravdepodobne nič nenarobíte a preto je potrebné sa obrátiť na niekoho, kto má s riešením takéhoto typu problémov už niejaké skúsenosti. Odporúčame Vám preto kontaktovať správcu resp. kúrenársku firmu.  

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia