Termostatický ventil

   Termostatický ventil je špecializovaná radiátorová armatúra, ktorá slúži k regulácií prietoku vykurovacej vody radiátorom. Na všetky termostatické ventily je možné namontovať termostatickú hlavicu a regulovať tak prietok cez ventil v závislosti od teploty vzduchu v jej okolí. Koniec-koncov preto tento ventil voláme termostatickým. 

   Okrem tejto základnej funkcie však prevažná väčšina dnes používaných termostatických ventilov umožňuje aj zmenu vlastného hydraulického odporu v istom rozmedzí hodnôt.  

   Podľa veľkosti hydraulického odporu a možnosti jeho zmeny môžeme termostatické ventily rozdeliť do troch skupín:    

Termostatické ventily s veľmi nízkym hydraulickým odporom

    Tieto termostatické ventily sú vhodné pre ich inštaláciu do tzv. samotiažnych vykurovacích sústav, prípadne je možné ich inštalovať do doposiaľ hydraulicky nevyregulovaných sústav. Spravidla neponúkajú možnosť nastavenia ich hydraulického odporu.

 

Termostatické ventily so zvýšeným hydraulickým odporom

    Tieto ventily majú v porovnaní s nízkoodporovými ventilmi mierne vyšší hydraulický odpor a často umožňujú aj jeho zmenu v istom rozmedzí. V prípade nastavenia najvyššieho hydraulického odporu je ich možné kombinovať aj s nízkoodporovými ventilmi v klasických vykurovacích sústavách.

    Pomocou týchto ventilov je možné realizovať mierne doregulovanie vykurovacej sústavy, ale vzhľadom na ich nízku autoritu je takmer vždy  nevyhnutné ich doplniť o stúpačkové vyvažovacie ventily.

 

Vysokoodporové termostatické ventily

    Tieto ventily aj pri svojom plnom otvorení majú  podstatne vyšší hydraulický  odpor ako termostatické ventily z predošlých dvoch skupín.  Z uvedeného dôvodu ich nie je vhodné s nimi vzájomne kombinovať v jednej vykurovacej sústave.

    Vysokoodporové ventily spravidla umožňujú zmenu vlastného hydraulického odporu a majú v prevádzke vysokú autoritu. V praxi to znamená, že zmenou ich prednastavenia je možné dosiahnúť  prerozdelenie vykurovacej vody medzi jednotlivé vykurovacie telesá v objekte s vysokou spoľahlivosťou a stabilitou.

   Ak vysokoodporové ventily umožnujú plynulú zmenu vlastného hydraulického odporu v rámci vhodného intervalu hodnôt, je pomocou nich možné presne a spoľahlivo vyregulovať väčšinu vykurovacích sústav bez použitia stúpačkových vyvažovacích ventilov. Takéto riešenie predstavuje výraznú úsporu investičných nákladov, kladie však zvýšené nároky na odbornosť a praktické skúseností projektanta.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia