Termostatická hlavica

   Termostatická hlavica je špecializovaný ovládací prvok, ktorý je schopný regulovať v súčinnosti s termostatickým ventilom teplotu vo svojom okolí. V princípe sa jedná o nádobku naplnenú liehom prípadne inou tekutinou, ktorá pri zvyšovaní  vlastnej teploty zväčšuje svoj objem a zatvára termostatický ventil. Naopak, v prípade poklesu teploty vzduchu pod nastavenú hodnotu termostatický ventil otvára.

   Výhodou termostatickej hlavice oproti tzv. ručným hlaviciam je fakt, že u ručných hlavíc nastavujeme priamo stupeň otvorenia ventilu, ktorý zostáva nemený bez ohľadu na teplotu v miestnosti. Pri termostatickej hlavici nastavujeme teplotu, ktorú sa táto snaží udržať.  Otvorenie termostatického ventilu sa v prevádzke mení v závislosti od pokynov termostatickej hlavice.

   Termostatická hlavica predstavuje účinný nástroj na zlepšenie kvality regulácie teploty vzduchu v budovách a súčasne sa rozhodujúcou mierou podieľa na premene tepelných ziskov na úspory tepla.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia