HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE

  Hydraulické vyregulovanie je proces, ktorého cieľom je dosiahnúť požadované prerozdelenie cirkulujúcej vody v systémoch zásobovania teplom resp. teplou vodou. Za týmto účelom sa do sústav inštalujú špecializované armatúry, ktorých úlohou je umožniť hydraulické vyváženie sústavy.

 

   Okrem správneho prerozdelenia prietokov však musí vyregulovanie sústav zabezpečiť:

 

                                           hydraulickú stabilitu,

                                           energetickú hospodárnosť

                                       • možnosť zmeny prietokov a ich merateľnosť.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia