Ručný vyvažovací ventil

   Ručný vyvažovací ventil je armatúra, ktorá slúži na nastavovanie a meranie prietoku jednotlivými vetvami vyregulovávaných sústav.  Jedná sa o regulačný ventil s presne definovaným  priebehom jeho hydraulického odporu v závislosti od otvorenia ventilu. Pre jednoduchšiu identifikáciu otvorenia ventilu je ventil vo väčšine prípadov vybavený číselným ukazovateľom aktuálneho nastavenia ventilu.  Tieto ventily sú vybavené aj meracími koncovkami prostredníctvom ktorých je možné merať tlakovú stratu ventilu a za pomoci meracieho počítača tak vypočítať aktuálny prietok tečúcej vody.

   Jedná sa o jednu zo základných armatúr slúžiacich na meranie, nastavovanie a overovanie prietokov pri optimalizácií prevádzky sústav zásobovania teplom. 

   Ručné vyvažovacie ventily sú základnými armatúrami ktoré slúžia pre hydraulické vyregulovanie sústav, aj napriek tomu by malo byť ich použitie  striedme a uvážené. V opačnom prípade môže ich neúmerné množstvo zbytočne predražiť investíciu do hydraulického vyváženia.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia