Tepelný stav vnútorného prostredia

   Tepelný stav vnútorného prostredia  je súbor fyzikálnych vlastností vnútorného prostredia (miestnosti), ktorý podmieňuje vnímanie tepelnej pohody. Medzi tieto vlastnosti prostredia patrí:

  • teplota vzduchu v miestnosti resp. jej časti  a jej rozloženie po výške i šírke miestnosti
  • priemerná vnútorná povrchová teplota stavebných konštrukcií (stien, podlahy stropu a pod.)
  • vlhkosť vnútorného vzduchu
  • rýchlosť vnútorného vzduchu

    Teplota vzduchu v miestnosti je v mnohých prípadoch rozhodujúcim, a však nikdy nie jediným parametrom, ktorý určuje vnímanie tepelnej pohody.

   Odhliadnuc od pomerne zložitej teórie tepelnej pohody je možné hodnotám jednotlivých fyzikálnych veličín určiť prípustné medze, ktorých dodržanie vytvára predpoklady pre vnímanie tepelnej pohody v obytných a občianskych budovách.

(späť na tepelnú pohodu)

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia