Regulátor diferenčného tlaku

   Regulátor diferenčného tlaku slúži na stabilizáciu tlakových pomerov vo vykurovacích sústavách a pracuje na princípe škrtenia prietoku. Inštaluje sa do vratného potrubia.

   V prevažnej väčšine prípadov sa jedná o samočinne pracujúcu armatúru (bez potreby prídavnej energie), ktorá využíva rovnováhu tlakov na zabudovanej membráne k stabilizácií tlakových pomerov vo vykurovacej sústave. Na jednotlivé strany membrány regulátora diferenčného tlaku sa prostredníctvom tlakových odberov privádza tlak  z miesta na začiatku a konci tlakovo chráneného úseku a regulátor následne v závislosti od jeho nastavenia pracuje tak, aby tento rozdiel tlakov udržal na požadovanej hodnote.

   Na rozdiel od prepúšťacieho ventilu táto armatúra prebytočný prietok vody neprepúšťa do vratného potrubia, ale  zoškrcuje (brzdí). V prípade správneho nastavenia môže táto armatúra slúžiť aj ako obmedzovač prietoku vykurovacej vody.

   Z princípu funkcie regulátor diferenčného tlaku podporuje vychladenie vykurovacej vody, čím znižuje nie len teplotu vo vratnej vetve rozvodov vykurovania, ale aj celkové množstvo vykurovacieho média, ktoré musia čerpadlá točiť vykurovacou sústavou.  Týmto regulátor diferenčného tlaku prispieva k znižovaniu tepelných strát na rozvodoch CZT a súčasne umožňuje dosiahnúť vyššiu účinnosť výroby tepla u systémov, kde účinnosť premeny energie závisí od teploty vratnej vody. (kondenzačné resp. nízkoteplotné kotly resp. výmenníkové stanice tepla.)

   Nevýhodou týchto armatúr je ich cena, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje cenu prepúšťacích ventilov. No tu je potrebné si uvedomiť, že obstarávacia cena je jednorazová záležitosť. Pričom táto armatúra počas celej doby svojej životnosti reálne šetrí náklady odberateľovi aj dodávateľovi tepla. Takto ušetrené náklady  mnohonásobne prevyšujú náklady na obstaranie a údržbu tejto armatúry.

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia