Predpoklady pre vnímanie tepelnej pohody

   Odhliadnuc od pomerne zložitej teórie tepelnej pohody je možné vo všeobecnosti definovať isté predpoklady za splnenia ktorých bude prevažná väčšina ľudí v danej miestnosti pociťovať tepelnú pohodu.

      Predpoklady pre vnímanie tepelnej pohody sú:

    • súčet teploty vzduchu a priemernej teploty okolitých stien by sa mal rovnať hodnote cca 38°C, pričom obe tieto hodnoty by sa nemali od seba navzájom veľmi odlišovať,

 

    • vlhkosť vnútorného vzduchu by sa mala pohybovať v rozmedzí od 40 do 60 %,

 

    • rýchlosť prúdenia vzduchu by nemala prekročiť hodnotu 0,1 m/s

         

         a súčasne musia byť splnené také podmienky v mieste pobytu osôb, aby sa zabránilo vnímaniu lokálnej nepohody ( napr. neúmerné ochladzovanie nôh vplyvom kontaktu so studenou podlahou, asymetrické tepelné sálanie, atď.)

TROCHU TEÓRIE   LEGISLATÍVA   SÚSTAVY CZT   VYKUROVANIE   TEPLÁ VODA   PORUCHOVÉ STAVY   NAŠE SLUŽBY   REFERENCIE  

COPYRIGHT © VYREGULOVANIE.SK 2011 designed by Artlandia